Denne hjemmeside tilhører:

10NI Bolig ApS cvr 31600987 mail@10nibolig.dk  22165949

 

Når du benytter hjemmesiden, indsamles der forskellige oplysninger om dig, din computer og hvordan du bruger hjemmesiden. Nedenfor under ”Indsamling af oplysninger” fremgaar hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi benytter dem til og hvem de eventuelt videregiver til, naar du giver din accept.

Med mindre at andet er angivet, accepterer du ved brug af vores hjemmeside nedenstående retningslinjer.

Persondatapolitik

Der indsamles kun oplysninger, i det omfang, du selv har afgivet disse til registrering. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på passende beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommende. privat bopæl eller arbejdsplads.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

10NI Bolig ApS har dog brug for visse personoplysninger for at kunne levere ydelser, f.eks. køberkartotek, for at kontakte for aftale af vurdering og evt. for aftale af fremvisning. Til brug herfor indhentes oplysning om fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Du kan læse mere om persondataloven her:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Og registreredes rettigheder her:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=852

Indsigt i oplysninger

Du har ret til at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Du skal i så fald kontakte mail@10nibolig.dk. Og du har til enhver tid ret til at kræve oplysninger eller data, der behandles om dig slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. En sådan klage indgives til Datatilsynet.

 

Opbevaring af persondata

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter i Danmark. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved overførsel af data via internettet, idet der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Indsamling af statistiske data

Vi indsamler forskellige statistiske data såsom trafikmåling, hvilke sider du besøger, hvilken browser du benytter, opløsningen på din skærm, om du benytter PC, tablet eller SmartPhone o. lign. Vi benytter disse statistikdata til løbende at kunne forbedre vor hjemmeside. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du at vi indsamler disse oplysninger.

 

Cookies

Når du besøger hjemmesiden sættes der automatisk en eller flere cookies på din computer. Nogle cookies er stationære (blivende) andre er session cookies. Session cookies slettes automatisk, når du forlader vor hjemmeside. Stationære cookies slettes efter en nærmere angivet periode, se nedenfor. Hvis du ikke ønsker dette, kan du her http://minecookies.org/cookiehandtering få en vejledning om, hvordan du kan slette eller undgå de cookies, der ligger på din computer.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges og benyttes med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Nærværende hjemmeside indhenter ikke selv cookie´s men benytter sig af Google Analytics (Trafikmåling)

Vi får leveret måling trafik fra Google Analytics. Google Analytics benytter cookies til at måle trafikken på vores hjemmeside.

Evt. links på hjemmesiden er udelukkende ment som hjælp til at bruge siden. 10NI Bolig har intet ansvar for disse hjemmesider. Disse hjemmesider har deres egne politikker.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mailafsendere med sikker-mail-certifikat kan sende personfølsomme oplysninger til mail@10nibolig.dk som sikker mail/krypteret mail.

Du kan finde og downloade vores certifikat ved at søge efter "mail@10nibolig.dk" på den offentlige certifikatdatabase